facebook
Objednávky zadané do 12:00 sa odosielajú okamžite | Doprava zadarmo nad 60 EUR

Výmena, vrátenie tovaru a reklamácie

Ako vymeniť alebo vrátiť tovar?
Tovar môžete vrátiť alebo vymeniť za iný do 14 dní do prijatia zásielky.

Nepoužitý tovar spolu s príslušenstvom vložte do pôvodnej krabice. Krabicu dôkladne zabaľte (stačí fólia alebo baliaci papier - pôvodnú krabicu neprelepujte lepiacou páskou, pretože by sa znehodnotila), aby ste zabránili poškodeniu alebo strate tovaru. Pošlite nám e-mail, v ktorom nám oznámite, či chcete tovar vrátiť alebo vymeniť, spolu s číslom vašej objednávky.

Tovar zašlite na adresu spoločnosti Topshelf s.r.o., Tulkova 763/8, 19800 Praha 9, Česká republika.


Reklamácie
Ak chcete reklamovať tovar zakúpený u nás, musíte si najprv prečítať reklamačný poriadok.

1. Akékoľvek oneskorenie alebo používanie tovaru s vadou môže spôsobiť, že sa vada prehĺbi a spôsobí zhoršenie kvality tovaru, čo môže byť dôvodom na zamietnutie reklamácie.

2. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru.

3. Záručná doba sa nesmie zamieňať so životnosťou tovaru, t. j. dobou, počas ktorej môže tovar vydržať pri riadnom používaní a starostlivosti vrátane údržby, vzhľadom na jeho vlastnosti, účel, na ktorý je určený, a rozdiely v intenzite jeho používania.

4. V prípade, že kupujúci po prevzatí tovaru zistí, že tovar nezodpovedá objednanému tovaru alebo ak tovar vykazuje vady, je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať predávajúceho.

5. Ak sa na zakúpenom tovare vyskytne vada, zákazník má právo túto vadu reklamovať.

6. Vada je definovaná ako zmena vlastností tovaru spôsobená použitím nevhodného alebo nekvalitného materiálu, nedodržaním výrobnej technológie alebo nesprávnym dizajnom.

7. Za vadu sa nepovažuje zmena vlastností tovaru, ku ktorej došlo počas záručnej doby v dôsledku opotrebovania, nesprávneho používania, nedostatočnej alebo nesprávnej údržby, prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený, akéhokoľvek poškodenia spôsobeného používateľom alebo treťou stranou alebo iného nesprávneho zásahu.

8. Reklamácia sa považuje za riadne uplatnenú, ak je reklamovaný tovar kompletný a reklamácii nebránia všeobecné hygienické zásady. Zákazník je povinný predložiť reklamovaný tovar čistý, zbavený všetkých nečistôt a hygienicky nezávadný. Spoločnosť Topshelf s.r.o., prevádzkujúca e-shop na www.ferwer.sk, je oprávnená odmietnuť prijatie reklamácie tovaru, ktorý nespĺňa vyššie uvedené zásady všeobecnej hygieny (vyhláška 91/1984 Zb., o opatreniach proti prenosným chorobám).

9. V odôvodnených prípadoch môže poverený úradník dohodnúť dlhšiu lehotu.

10. Zákazník uplatní reklamáciu zaslaním tovaru spolu s vyplneným reklamačným formulárom na adresu Topshelf s.r.o., Tulkova 763/8, 19800 Praha 9, .

Postup pri reklamácii tovaru

Odstránkujte a zabaľte reklamovaný tovar tak, aby počas prepravy nedošlo k ďalšiemu poškodeniu alebo strate tovaru alebo jeho častí.

Zasielajte balík na adresu Topshelf s.r.o., Tulkova 763/8, 19800 Praha 9, Česká republika.

Zašlite nám e-mailom dôvod reklamácie spolu s číslom objednávky.

Kategória
Top