facebook
Objednávky zadané do 14:00 sa odosielajú okamžite | Doprava zadarmo nad 60 EUR
BIO

Certifikačná značka "BIO zebra" je národná ochranná známka pre biopotraviny. Táto národná značka sa používa na označovanie ekologických výrobkov a certifikát vydávajú nezávislé kontrolné organizácie. Certifikát sa udeľuje len vtedy, ak výrobok spĺňa všetky ustanovenia zákona o ekologickom poľnohospodárstve.

Každá krajina s rozvinutým odvetvím ekologického poľnohospodárstva má svoj vlastný národný certifikát, ktorý zaručuje, že výrobok spĺňa všetky normy zákona o ekologickom poľnohospodárstve. V Českej republike sú ekologické výrobky označené takzvanou "BIO zebrou" a kódom kontrolnej organizácie. Každý výrobca, ktorý vyrába produkty pochádzajúce z ekologického poľnohospodárstva a chce, aby boli označené značkou BIO, musí podpísať zmluvu s jednou z kontrolných organizácií a podrobiť sa ich pravidlám, predpisom a pravidelným i nepravidelným kontrolám. V súčasnosti sú za kontroly zodpovedné tri nezávislé organizácie, a to KEZ, o.p.s., ABcert AG a BIOKONT CZ. Certifikát sa udeľuje na jeden rok a v prípade nedodržiavania predpisov ho možno kedykoľvek odobrať. Počas kontrol sa pozornosť zameriava najmä na prostredie, v ktorom hospodárske zvieratá žijú, čím sú kŕmené a či nie sú nejakým spôsobom zanedbávané. V prípade plodín sa kontroluje miesto a spôsob skladovania a prítomnosť nepovolených látok alebo toxických pesticídov. Dôležitou súčasťou certifikácie je aj kontrola administratívy a účtovníctva. Každý ekologický výrobok musí byť označený slovom "bio", kódom organizácie, ktorá overila pôvod výrobku, grafickým logom s názvom "BIO zebra" a od 1. júla 2010 aj logom EÚ - "BIO list". http://www.kez.cz/


Kategória
Top